||
Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_v%C3%BDcvikov%C3%A9_a_vzdel%C3%A1vacie_centrum">Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum</a>]]>
Žilinská univerzita v Žiline
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%A1_univerzita_v_%C5%BDiline">Žilinská univerzita v Žiline</a>]]>
.